Hướng dẫn sử dụng camera

chiêu cập nhật FIRMWARE CAMERA XIAOMI YI

Trong một số trường hợp khi cập nhật Firmware bị xảy ra lỗi trong quá trình update, mọi người có thể bị mất kết nối Camera hoặc không sử dụng được Camera. Đặc biệt với bản nâng cấp1.8.5.1N_201512212009 rất dễ xảy ra lỗi như không bật được camera hoặc không nối được Cam, bị tắt […]

Hướng dẫn tv box

CÁCH UPDATE FIRMWARE CHO BOX TV DÒNG AMLOGIC CHIP

Các Smart box được chạy bằng Amlogic Chip thì người dùng có thể cập nhật qua USB hoặc từ máy tính. Đối với dòng chip này thường được sử dụng trong các sản phẩm Android TV box như: MXQ, MXQ pro 4k, Vinabox X3, Minix X8h-Plus, Mygica 1800e Plus,… . Sau đây Androidtvbox.edu.vn hướng dẫn […]