Hướng dẫn sử dụng camera

chiêu cập nhật FIRMWARE CAMERA XIAOMI YI

Trong một số trường hợp khi cập nhật Firmware bị xảy ra lỗi trong quá trình update, mọi người có thể bị mất kết nối Camera hoặc không sử dụng được Camera. Đặc biệt với bản nâng cấp1.8.5.1N_201512212009 rất dễ xảy ra lỗi như không bật được camera hoặc không nối được Cam, bị tắt […]